Om Schmiegelow

Med Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S vil du få en kompetent investeringsrådgivning.

Du vil få en god investeringssammensætning og fokus på lave omkostninger. Du vil undgå uigennemsigtige og dyre investeringsprodukter, der kan forringe afkastet.

Vi er et supplement eller alternativ til banker m.fl.

Vores rådgivning skaber overblik og gennemsigtighed.

Vores kunder og vi har ved vores rapportering adgang til det samme informationsniveau om investeringerne. Kunden har on-line adgang til al information om investeringerne. Det sparer kunden meget tid og giver et unikt overblik. Med fælles information om resulatet af vores eller andre formueforvalteres rådgivning har kunden bedre mulighed for at evaluere rådgivningen. Det giver et fælles udgangspunkt for dialog om eksisterende og nye investeringer.

Ejerforhold og erfaring

Schmiegelow Fondsmæglerselskab ejes af Peter Christian Schmiegelow, der er uddannet cand. polit. og har mere end 20 års investeringserfaring fra de største institutionelle investorer i Danmark, senest som investeringschef i Nordea Liv & Pension fra 2003 – 2009. Erfaringen omfatter bl.a. fordeling af investeringer (aktivallokering), udvælgelse af porteføljeforvaltere, og direkte investeringer i børsnoterede aktier, stats- og kreditobligationer og private equity (unoterede aktier).

Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S, er i medfør af lov om finansiel virksomhed, under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark til at udøve investeringsrådgivning i Danmark.

I henhold til lovgivningen skal rådgivere, der yder rådgivning om grønne og gule investeringsprodukter, gennemføre uddannelsesforløb, og deres kompetencer skal dokumenteres. Venligst se www.certificeringsportalen.dk, hvor lovbekendtgørelse og vejledning også kan hentes.

Hos Schmiegelow Fondsmæglerselskab udøves rådgivning af Peter Schmiegelow.