Samarbejdspartnere

Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S vurderer danske og internationale investeringsforeninger, fonde og enkeltinvesteringer. Vi kan overvåge afkast, omkostninger, risikospredning, investeringsprofil og udvikling i kundens investeringer. Vi kan give kunden et samlet overblik for alle formueaktiver, der betyder at kunden sparer meget tid og kan opnå stor gennemsigtighed for afkast m.v.

Vi modtager finansiel information fra danske og internationale finanshuse og andre finansielle kilder, og denne information indgår i vurderingen af udviklingen på de finansielle markeder, regioner, lande, sektorer og enkeltaktier.

Vi er ikke børsmæglere, og handler og afvikler derfor ikke finansielle instrumenter (aktier, obligationer m.v.). Vi rådgiver om investeringssammensætning og konkrete investeringer. Handel og afvikling sker på foranledning af kunden gennem kundens egen bank eller børsmægler til eget depot eller konto. Det er ofte på denne måde, at en investeringsrådgiver kan medvirke til den største omkostningsbesparelse.